Kodeks Etyczny

1. Zasada Fair Play.

Poza literą przepisów, od nordic walkera oczekuje się „czystej gry”. Przede wszystkim – niewykorzystywania losowych przewag i nieuwagi sędziów.

 

2. Zasada uczciwości.

Działacze, sponsorzy, trenerzy i opiekunowie drużyn nie mogą nigdy i pod żadnym pozorem żądać od nordic walkera zachowań niezgodnych z etyką sportową. Sportowcy powinni solidarnie odmawiać poleceń lub życzeń, które godzą w ich honor i czystość reguł gry.

 

3. Zasada kultury i szacunku.

Nordic Walking wymaga od jej uczestników i miłośników przestrzegania najprostszych norm uprzejmości, powściągliwości i elegancji w słowach, gestach i czynach oraz poszanowania dobrego imienia innych drużyn. Wzbudzając ogromne zbiorowe emocje - wymaga się od nordic walkerów powściągnięcia słownej agresji i nieeleganckich form zachowań.

 

4. Zasada koleżeństwa.

Uczestnicy zawodów winni być koleżeńscy na trasie, w trakcie rywalizacji oraz poza trasą. Konflikty muszą pozostać poza zawodami nordic walking.

 

5. Zasada wzajemności.

Każdy nordic walker podczas zawodów zobowiązuje się przestrzegać przepisów i norm społecznych, oczekując zarazem, że przeciwnicy także zajmą podobną postawę.

 

6. Zasada honoru uczestnika.

Trzeba umieć wygrywać w sportowej walce na trasie, trzeba też umieć honorowo przegrywać, bez poczucia krzywdy, niesprawiedliwości losu i żądzy pozasportowej pomsty.

 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem